Υποστήριξη


Για τεχνική Υποστήριξη.

Για αναφορά προτάσεων βελτίωσης του λογισμικού.

Για αναφορά σφαλμάτων του λογισμικού.

Για αίτηση αναβάθμισης του λογισμικού στην τρέχουσα έκδοσή του.

support@quis.gr


Καλές πρακτικές για την αναφορά προβλημάτων ή και προτάσεων:

Λεπτομερής περιγραφή των συνθηκών εμφάνισης του προβλήματος.

Εμφανίζεται σε ένα συγκεκριμένο τερματικό ή σε περισσότερα?

Αναφορά τυχόν μηνύματος λάθους.

Το πρόβλημα έχει συνέπεια στην εμφάνισή του ή όχι?