Απαιτήσεις λογισμικού Quis Service


Για να χρησιμοποιηθεί το Quis Service απαιτείται:


1. Ένας ή περισσότεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (PC ή Laptop) με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή νεώτερο (Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10)

2. Οι υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν μνήμη Ram 512MB ή περισσότερο, και επεξεργαστή 1Ghz ή περισσότερο

3. Σε περίπτωση υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα παλαιότερο των Windows 8, απαιτείται η εγκατάσταση του DotNet Framework 4.0. Το DotNetFramework μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το site της Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=17851


4. Τα δεδομένα του προγράμματος μπορούν να είναι αποθηκευμένα σε έναν υπολογιστή, ή σε έναν Server, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περισσότερους χρήστες. Ο Server μπορεί να είναι οποιοσδήποτε Windows Server, ή ακόμα και κάποιος κοινόχρηστος φάκελος, σε κάποιον τοπικό υπολογιστή.