Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του λογισμικού Quis.

Το λογισμικό Quis περιέχει ένα σύνολο από γενικές αλλά και εξειδικευμένες μηχανογραφικές εφαρμογές.

Quis ERP

Με το λογισμικό Quis ERP μπορούμε να παρακολουθήσουμε μηχανογραφικά όλη την λειτουργία της επιχείρησής μας. Το βασικότερο χαρακτηριστικό του λογισμικού Quis, είναι ότι προσαρμόζεται με απόλυτο τρόπο στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Δείτε περισσότερα »

Quis ISO

Με το λογισμικό Quis ISO μπορούμε να παρακολουθήσουμε μηχανογραφικά κάθε σύστημα που απαιτεί γραπτή τεκμηρίωση όπως:

- συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

- συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000

- Συστήματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων ISO 22000

- HACCP κ.α.

Δείτε περισσότερα »

Quis Service

Με το λογισμικό Quis Service μπορούμε αυτοματοποιήσουμε τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού (Μηχανές παραγωγής, αυτοκίνητα, φορτηγά, και κάθε μηχάνημα γενικότερα)

Δείτε περισσότερα »

Quis Money

Με το λογισμικό Quis Money μπορούμε να διαχειριστούμε τα διαθέσιμά μας (Μετρητά, Καταθέσεις, Επιταγές) να παρακολουθήσουμε τα έσοδα και τα έξοδά μας καθώς και την μελλοντική επάρκεια των διαθεσίμων μας.

Δείτε περισσότερα »

Quis Phone

Διαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων, αυτόματη καταγραφή κλήσεων, ιστορικό κλήσεων.

Δείτε περισσότερα »

Quis Project

Με το λογισμικό Quis Project μπορούμε να πετύχουμε διαχείριση έργων (Project Management) με άμεση οπτική εμφάνισή τους (διαγράμματα Gantt)

Δείτε περισσότερα »

Σχεδίαση Ιστοσελίδων - Web Εφαρμογές

Ιστοσελίδες στατικές - δυναμικές, e-shops, Web Εφαρμογές που συνεργάζονται με τα Εταιρικά μας δεδομένα.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται:

Microsoft ASP.NET MVC, C#

Δείτε περισσότερα »

Υλοποίηση Εξειδικευμένων Εφαρμογών

Το Quis σαν εργαλείο ανάπτυξης είναι η ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου θέλουμε να έχουμε υλοποιήσεις με εξειδικευμένες δυνατότητες και χαρακτηριστικά (custom solutions)

Δείτε περισσότερα »

Mobile Εφαρμογές

Εφαρμογές στην νέα πλατφόρμα Windows Phone 8

Δείτε περισσότερα »

Διαχείριση Σειριακών Αριθμών και Αριθμών Παρτίδας

Οι σειριακοί αριθμοί και οι αριθμοί παρτίδας χρησιμοποιούνται στα είδη αποθήκης στα οποία θέλουμε να έχουμε ιχνηλασιμότητα κατά την κίνησή τους.

Το λογισμικό Quis υποστηρίζει την διαχείριση των σειριακών αριθμών και αριθμών παρτίδας, σε όλες τις εγκαταστάσεις Quis ERP καθώς και στις προσαρμοσμένες εφαρμογές του (Quis Custom)