Υλοποίηση Εξειδικευμένων Εφαρμογών


Το Λογισμικό Quis είναι ιδανικό για την υλοποίηση εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών.

Συνδυάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

Προσφέρει μηχανογραφικές εφαρμογές, όπως ακριβώς της επιθυμούμε. Με άλλα λόγια είναι η βέλτιστη λύση για περιπτώσεις όπου θέλουμε η μηχανογραφική λύση να προσαρμοστεί ακριβώς στις ανάγκες μας και όχι το αντίθετο.

Έχει ήδη υλοποιηθεί, ένας μεγάλος αριθμός μηχανογραφικών εφαρμογών που καλύπτουν τις τυπικές ανάγκες μίας επιχείρησης (Πελάτες, Προμηθευτές, Πωλήσεις, Αγορές, Γενική Λογιστική) αλλά και πιo εξειδικευμένες ανάγκες (Βιομηχανική Κοστολόγηση, Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Marketing - Ανταγωνισμού, Διαχείριση Τηλεφωνικών κλήσεων, Διαχείριση Εσωτερικής Επικοινωνίας, Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000, Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000 -HACCP κ.α.)

Ακόμα και η παρακολούθηση μίας τυπικής έννοιας όπως πχ οι Πελάτες μίας επιχείρησης, μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς στις ιδιαιτερότητες που ισχύουν κάθε φορά. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε την 'καρτέλα' των Πελατών με όσα και όποια πεδία επιθυμούμε (πχ πολλαπλές διευθύνσεις και τηλέφωνα). Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιεσδήποτε συνδεόμενες έννοιες (πχ υπεύθυνοι ανά πελάτη ή 'Τελικοί Πελάτες' δηλαδή Πελάτες των Πελατών μας. Το ποιές έννοιες θα δημιουργήσουμε εξαρτάται απλά και μόνο από τις ανάγκες μας.

Οι μηχανογραφικές υλοποιήσεις Quis χαρακτηρίζονται από τις δυνατότητές τους να αναπροσαρμόζονται και να επεκτείνονται, σύμφωνα με τις διαχρονικές αλλαγές που συμβαίνουν σε κάθε αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Έτσι είμαστε βέβαιοι, ότι το λογισμικό στο οποίο βασίζουμε το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησής μας, θα μπορεί να αναπτύσσεται μαζί μας.

Οι μηχανογραφικές εφαρμογές Quis χαρακτηρίζονται από την ταχύτητα υλοποίησής τους καθώς και από το σχετικά χαμηλό κόστος τους.